Tobbesresor

SOCIALA MEDIER

Följ oss på Facebook och få erbjudanden tävlingar i ditt flöde.

Följ oss
Instagram 2018

Särskilda Resevillkor för Tobbes Resor

ANMÄLNINGSAVGIFT

100-4000 kr/person beroende på resmål skall betalas 10 dagar efter bokning för att resan skall vara definitiv. Anmälningsavgiften dras ifrån slutbetalningen.

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

50-400 kr/person beroende på resmål och betalas inom tio dagar efter bokning. Skyddar mot kostnader i samband avbokning vid med sjukdom. Kan ej bokas senare.
Expeditionsavgift vid avbokning 100 kr/person. Läkarintyg erfordras.

AVBESTÄLLNING UTAN AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan:
Återbetalas inte Anmälningsavgiften

Vid avbeställning inom 29 - 2 dagar före avresan:
Skall resenären erlägga 50% av resans pris

Vid avbeställning inom 24 tim före avresan:
Skall resenären erlägga hela resans pris

RESEGARANTI

Tobbes Resor har till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

PASSAGERARLISTOR

Vi båtresa måste namn, födelseår, nationalitet samt eventuell handikapp meddelas vid bokning

PASS/LEGITIMATION

På alla våra resor utanför Sverige måste godkänd legitimation medföras och utan för Norden måste även Pass medföras. Detta gäller även barn.

PRISJUSTERING

Vi måste reservera oss för eventuella prisjusteringar gällande valuta-förändringar, skatter, bränslepriser eller andra pålagor utanför vår kontroll.

ENKELRUM/HYTT

Resenären som reser ensam betalar ALLTID enkelrums/hyttpris.

BILJETTER

Resebeviset gäller som färdbevis tillsammans med betalningskvitto. Den uppvisas, vid anmodan, för chauffören/reseledaren. Övriga biljetter till exempel teaterbiljetter, båtbiljetter och dylik erhålls av reseledaren/chauffören.

INSTÄLLNING AV RESOR

Resan kan ställas in på grund av att tillräckligt antal anmälningar ej erhållits. Detta skall meddelas resenären senast tre dagar före avresa vid dagsresor och sju dagar före avresa vid flerdagarsresor. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande.

TRYCKFEL

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som uppkommit i samband med tryck av reseinformation.

ANMÄRKNINGAR

Ev. anmärkningar bör omedelbart framföras till ansvarig färdledare, för att genast kunna rättas till på plats. Anmärkningar eller reklamationer som ej kunnats åtgärda under resan bör snarast, dock inom sju dagar efter hemkomsten, framställas till Tobbes Resor.

För övrigt gäller de allmänna resevillkoren framtagna av konsumentverket och resebranschens förbund som finns att tillgå på denna hemsida.

SÖK RESA

Typ av resa:
Då vill jag resa:
Resans varaktighet:
Hyr buss hos Tobbes
Gruppresor
Viking Line. Vi har hela utbudet.
Limousinservice